Straat van deze maand is Nieuwe Haven. In 1409 werd in Dordrecht een nieuwe haven gegraven. De Voorstraathaven werd vanaf die tijd ook wel oude haven genoemd. De nieuw gegraven haven kreeg als logischerwijs de naam ”Nieuwe Haven”.

De nieuwe haven had alleen een groot probleem en dat is dat de haven verzandde en steeds ondieper werd. Regelmatig werden er Sliedrechters naar Dordrecht gehaald om de haven uit te diepen waarop in 1609 werd besloten nóg een haven te graven en te verbinden met de Nieuwe Haven. Zo werd de Wolwevershaven gegraven. De doorstroming zorgde ervoor dat beide havens beter op diepte bleven als moest er later alsnog gebaggerd worden. In 1647 kwam er wederom een haven bij, Maartensgat aan de voet van de grote kerk. Nog kwam de stad havens te kort waarop in 1656 opnieuw een haven buiten de stad werd gegraven voor schepen; De Kalkhaven. Omdat boten met een lading kalk veel overlast en stank gaven, legden deze schepen voortaan aan in de Kalkhaven. De Nieuwe Haven werd als gevolg hiervan tijdelijk Oude Kalkhaven genoemd. Lange tijd werd de Nieuwe Haven gedomineerd door hoge masten van zeilschepen. Nu 20e eeuw meren er in deze haven vooral plezierjacht aan.