De Noordendijk werd begin zeventiende eeuw aangelegd als onderdeel van de Noordpolder. Een deel wat men Noordendijk noemt, ontstond al eerder. Dit was namelijk onderdeel van de waterkering rondom het oudeland van Dubbeldam.

In 1938 was de Noordendijk een stuk smaller. De Noordendijk staat bekend op zijn molen. Kyck over den Dyck is de enige molen die bewaard is gebleven. De oorspronkelijk molen werd gebouwd in 1612 en was een houten standerdkorenmolen. Deze molen maalde mout dat als grondstof diende voor de Dordtse bierbrouwers.

In 1713 werd de molen vervangen voor de huidige stenen molen. In 1739 werd overgegaan op het malen van koren. In 1871 werd de molen zwaar beschadigd door een windhoos, waarbij beide roeden en de as afbraken.

Elke zaterdag zijn van 10.00 tot 16.00 uur de molen en de winkel open en elke woensdag is van 13.00 tot  16.00 uur alleen de winkel open.

Vanuit de molenwinkel kunnen bezoekers de molen beklimmen voor slechts € 2,– per persoon. Kinderen mogen gratis mee naar boven, maar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene.

Kunstrondje Dordt
Elke eerste zondag van de maand, tijdens Kunstrondje Dordt, zijn de molen en de winkel geopend van 12.00  tot 17.00 uur. En wist je dat iedere keer een andere kunstenaar exposeert tijdens kunst rondje Dordt? Bovendien is er dan ook live muziek  door wisselende muzikanten.

Defect
Helaas !! De historische stadsmolen Kyck over den Dyck in Dordrecht kan niet meer op de wind malen. De roeden vertonen ernstige schade, en bevatten luchtbellen en scheurtjes. De kosten voor reparatie worden geschat op maar liefst 100.000 euro. Naast subsidies kunt ook u uw steente bijdragen en zijn alle kleine bijdragen van harte welkom.

De authentieke korenmolen Kyck over den Dyck is een echte blikvanger in het stadscentrum van Dordrecht, en behoort te draaien tijdens de viering van 800 jaar Dordrecht komende zomer.
De zeilen hiervoor zijn al klaar! Helpt u mee de wind weer in de zeilen te krijgen?

U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL71INGB0000113590 t.n.v. De Hollandsche Molen o.v.v. Kyck over den Dyck.