Waar komt de uitspraak ”Hoe dichter bij Dordt hoe rotter het wordt” toch vandaan? De spreuk is vermoedelijk voor het eerst opgeschreven midden negentiende eeuw. Er is zelfs een uitgebreide spreuk in omloop die als volgt is “Tiel is niet viel, (Zalt)Bommel geeft rommel en hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt.”


Vooralsnog heeft het rijmpje een onbekende oorsprong. Wel zijn er meerdere verklaringen in omloop die logisch klinken in de herkomst van de gezegde. Eén van die verklaringen is, dat het gezegde met de functie van Dordrecht te maken heeft als stapelmarkt in de middeleeuwen.
In 1299 kreeg de stad stapelrechten. Schippers moesten hierdoor hun handelswaar zoals wijn, graan en hout eerst naar Dordrecht vervoeren waar het werd opgeslagen. Dit kosten schippers, maar ook handelaren, veel tijd en tolgeld. Door de omweg naar Dordrecht zouden ook hun voedselwaar bederven, vandaar ”hoe rotter het wordt”.

Een andere verklaring, ook uit de scheepvaart, is dat in de negentiende eeuw de waterwegen slechter werden naarmate schippers Dordrecht naderden. Er was sprake van verzanding, waardoor schippers de kans liepen vast te lopen.

Ten slotte in het jaar 2000 bleken vele houten palen van de Dordtse woningen paalrot te hebben. Op dit moment namen vele Dordtenaren de genoemde spreuk weer in de mond. Paalrot werd niet zoals in de achttiende eeuw veroorzaakt door de paalworm maar door het lage grondwater.